Venim în ajutorul studenților cu un mecanism de sprijinire, dezvoltare și încurajare a spiritului antreprenorial în mediul universitar, indiferent de forma de studii sau de programul de învățământ pe care îl urmează, inclusiv studenților veniți prin programe de mobilitate academică, menirea cea mai importantă constând în organizarea activităților care asigură evaluarea și dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților și absolvenților UPT.