Organizăm sesiuni de activități specifice ce țin de înființarea start-up-urilor, conceperea și materializarea ideilor de afaceri, realizarea planurilor de afaceri, aplicarea pentru diverse linii de

finanțare, precum și de elaborarea de chestionare/studii privind aptitudinile antreprenoriale, prin intermediul cărora identificăm viitori antreprenori din rândul studenților/absolvenților UPT.